บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ จำกัด (สาขา1)
เป็นบริษัทอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการการย้อมผ้าและหนังเทียม ส่งออกต่างประเทศและในประเทศ
สวัสดิการ
  • 1.ชุดฟอร์มการทำงานฟรี
  • 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 3.สหกรณ์ออมทรัพย์
  • 4.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
  • 5.หอพักราคาถูก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ จำกัด (สาขา1)
626/1 ม.11 ถ.สุขาภิบาล8
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230