บริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด
บริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทเอกเทศ ในการดำเนินธุรกิจนายหน้าประกัน วินาศภัย ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้อง ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ประกันภัย ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกันภัย พ.ศ.2510 และบริหารโดยคณะ บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญ ในหลักวิชาการประกันภัยเป็นอย่างดี มานานกว่า 35 ปี ซึ่งได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจ ทั้งจากลูกค้าที่มีชื่อเสียงดีเด่นในวงการธุรกิจสำคัญ และจากบริษัทประกันภัยชั้นนำต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
สวัสดิการ
  • 1. โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการของบริษัทฯ
  • 2. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • 3. ประกันสุขภาพ
  • 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 5. เสื้อฟอร์มพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด
2689/28-31 ถ.เจริญกรุง
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.siamconsultants.co.th
วิธีการเดินทาง
  • รถเมล์สาย 1,15,75, ปอ.75,ปอ.504,ปอ.547