บริษัท สยามอภิภัณฑ์วัสดุ จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เราค้าส่งวัสดุก่อสร้างทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความประสงค์เปิดรับบุคคลากรเพิ่มในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - เสื้อฟอร์ม ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยามอภิภัณฑ์วัสดุ จำกัด
169 ถ.บางบอน 4
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160