บริษัท อิมภูฮิลล์ จำกัด
ธุรกิจบริการด้านที่พักและอาหาร จัดสัมมนา
สวัสดิการ
  • - ที่พักฟรี
  • - อาหารฟรี 3 มื้อ
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อิมภูฮิลล์ จำกัด
262 ม.1 30370
เว็บไซต์: www.impoohill.com