โรงเรียนธนัชชาการกีฬา
จิญญ่ายิม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนธนัชชาการกีฬา
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ชั้นที่ 12
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.jinyagymtkd.com