TRSC International LASIK Center เป็นผู้นำด้านการรักษาผู้มีภาวะสายตาผิดปกติ ได้รับความเชื่อถืออย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากมีบริษัทมีการขยายงานจึงต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีใจรักงานบริการ และพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัท มาร่วมงานกับเราในตำแหน่งดังนี้ ด่วน
สวัสดิการ
 • 1.โบนัสประจำปี
 • 2.ค่าครองชีพ
 • 3.ค่าบริการ
 • 4.ค่าล่วงเวลา
 • 5.เบี้ยขยัน
 • 6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 7.ประกันสุขภาพ
 • 8.ประกันชีวิต
 • 9.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 10.ตรวจสุขภาพตา
 • 11.ผ่าตัด LASIK
 • 12.เครื่องแบบพนักงาน
 • 13.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน/ครอบครัวเสียชีวิต
 • 14.ฝึกอบรม
 • 15.งานปีใหม่-พักผ่อนนอกสถานที่
 • 16.อาหารกลางวันและอาหารเย็น (วันหยุด)
ติดต่อ
TRSC International LASIK Center
968 ชั้น 6 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.lasikthai.com
ใช้งานแผนที่