บริษัท ธนศิริดีเซล จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายอะไหล่ปั๊มเชื้อเพลิงดีเซล, อะไหล่แอร์รถยนต์ และตลับลูกปืนเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรม รวมถึงสินค้าทางวิศวกรรมหลายชนิด
ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 มีความต้องการบุคลากรหลายตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เบี้ยขยัน
  • - คอมมิชชั่น บาง ตำแหน่ง
  • - วันหยุดประจำปี,วันหยุดตามกฏหมายแรงงาน
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - โบนัสประจำปี
  • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • - รางวัลประจำปี และรางวัลอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ธนศิริดีเซล จำกัด
31-32, 42-50, 60-64 ถนนอุณากรรณ
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เว็บไซต์: www.dhonsiridsel.co.th