บริษัท อาร์ที อะกริเทค จำกัด
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ประเภทอาหาร ไก่ กุ้ง วัว สุกร
สวัสดิการ
  • -ประกันสังคม
  • -ชุดฟอร์มพนักงาน
  • -เบี้ยขยัน , ค่ากะ
  • -โบนัสประจำปี
  • -ตรวจสุขภาพประจำปี
  • -งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อาร์ที อะกริเทค จำกัด
45 หมู่ 11 73140
เว็บไซต์: www.rtagriteq.com