1.ปั๊มโลหะขึ้นรูปชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคและเครื่องใช้ไฟฟ้า
2.พ่นสีโดยกรรมวิธี Electrostatic Painting
3.ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์โลหะ
สวัสดิการ
 • - ค่าล่วงเวลา
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ประกันสุขภาพ
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ยูนิฟอร์ม
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าอาหาร
 • - ค่ากะ
 • - รถรับส่ง
 • - โบนัส
 • - สวัสดิการแต่งงาน/ มีบุตร/ ช่วยงานศพ ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท เพรส คราฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
178 หมู่ 5
ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
เว็บไซต์: www.presscraft.co.th
ใช้งานแผนที่