บริษัทที่รัฐบาลร่วมลงทุนดำเนินการในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยทางบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานจิวเวลรี่ เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนและไนโตรเจนจากอากาศ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นในโรงเรือนอุตสาหกรรมและโรงเรือนการเกษตรมากกว่า 20 ปี
สวัสดิการ
ตามกฎหมายขั้นพื้นฐาน โบนัส ปรับค่าจ้างประจำปี ประกันหมู่ และข้อตกลงอื่นๆ ของบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด
44/16
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เว็บไซต์: http://www.waterflame.co.th