บริษัท ไทยชิปปิ้ง เอเยนซี่ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
เป็นบริษัทตัวแทนเรือขนส่งสินค้าทางทะเล ของประเทศเกาหลี
สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ เครื่องแบบพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยชิปปิ้ง เอเยนซี่ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
3360 ซอยมโนรม ถนนพระราม4 10110
เว็บไซต์: www.thaishipping.co.th