ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจิวเวลรี่ ผลิตจิวเวลรี่เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แบล บ๊าค จำกัด
106, 108 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.bellebague.com
ใช้งานแผนที่