สอนภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะไปทำงานต่างประเทศและบุคคลทั่วไป ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานให้เป็นสถานฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานในประเทศเกาหลี จัดส่งโดยรัฐผ่านระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) มี 3 แห่ง คือ กรุงเทพ อุดรธานี และลำปาง
สวัสดิการ
เงินเดือนประจำ ประกันสังคม โบนัส ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปีตามผลงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา
52 ซอยลาดพร้าว 34
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.maensri.ac.th
ใช้งานแผนที่