เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2504 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำ และรางเดินสายไฟ บริษัทได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 , ISO 14001 , มอก.18001 BS OHSAS 18001
สวัสดิการ
หอพักบริษัท รถรับส่งพนักงาน โบนัส เครื่องแบบพนักงาน อาหารฟรี เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสงเคราห์ลูกจ้าง ทัศนศึกษา งานเลี้ยงสรรค์ประจำปี กองทุนเงินกู้บริษัท ของเยี่ยมผู้ป่วย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส.ซี.ไอ.อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็คเชอเรอ จำกัด
107/1 ม.1
ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
เว็บไซต์: www.sci-mfgr.com
ใช้งานแผนที่