บริษัท เอส.บีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านงานรับเหมาก่อสร้าง มานานกว่า 20 ปี มีความต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีความตั้งใจทำงาน หวังก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้นี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส.บีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1296/66 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เว็บไซต์: www.s-beam.co.th