ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร เปิดโอกาสให้ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารฯ ในการตลาดแบบ Multi Selling พร้อมผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย นำมาซึ่งความท้าทาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรองรับการเติบโตทางธุรกิจของธนาคารในอนาคต
ติดต่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 418 ชั้น 20 อาคาร SC Tower ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
วิธีการเดินทาง
- รถประจำทางที่ผ่านหน้าอาคาร SC Tower - รถเมล์ผ่าน สาย 77, 74, 38, 8 , 96, 26, 27, 39, 34, 59, 29, 204,63, 108, 28 และ 54 - รถเมล์ปรับอากาศ สาย ปอ.502, 513, 509, 510, 518, 63, 26, 39, 204, 38, 77 และ 29 - รถเมล์ปรับอากาศพิเศษผ่าน สาย ปอพ.8 และ 5 เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานี BTS อารีย์ ประตูทางออกหมายเลข 4 จากนั้นเดินมาทางสะพานควาย จาก BTS อารีย์ มาประมาณ 500 เมตร จะพบอาคารเอไอเอส ทาวเวอร์ 1 ตั้งอยู่ปบริเวณปากซอย พหลโยธิน 8
ใช้งานแผนที่