บริษัท ดีเซนเต้ จำกัด
โรงงานผลิตฟอร์นิเจอร์ไม้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส - ยูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดีเซนเต้ จำกัด
405 ถนนสุขาภิบาล5
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220