บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด ( OEG - Overseas Ed Group )
OEG - Overseas Ed Group (โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป) เป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศที่มีประสบการณ์ในการให้บริการข้อมูลแนะแนว การศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และดำเนินโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ดำเนินการมาแล้วกว่า 25 ปี มีจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ให้ความเชื่อมั่น และใช้บริการมาแล้ว กว่า 15,000 คน
สวัสดิการ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันภัยกลุ่ม AIA
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส
  • - ชุดพนักงาน
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด ( OEG - Overseas Ed Group )
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.oeg.co.th