บริษัท เยิง เซิน (ไทยแลนด์) จำกัด
- โรงเรียนตั้งอยู่ทางไปสวนเสือ ซ.วัดเขาดิน - เป็นสถานศึกษา ให้ความรู้และการศึกษาแก่เด็กระดับชั้นเนอร์เซอร์รี่และระดับชั้นอนุบาล (Pre School)
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เยิง เซิน (ไทยแลนด์) จำกัด
351/11 หมู่3
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เว็บไซต์: www.ismart-sriracha.com