บริษัท โรโต โมล์ดิ้ง จำกัด เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในการผลิต ผลิตภัณฑ์ถังแช่,ถังน้ำและเรือพลาสติก โดยนำความรู้ ความชำนาญ และเทคโนโลยี มาพัฒนารูปแบบ และคุณภาพของสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีกระบวนการผลิตที่มีความพิถีพิถัน และได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
สวัสดิการ
  • -ตรวจสุขภาพประจำปี
  • -เบี้ยขยัน
  • -ชุดยูนิฟอร์ม
  • -โบนัสตามผลประกอบการ
  • -อื่นๆ
  • ทำงาน จันทร์-เสาร์ เข้างาน 8.00-17.00 น.
ติดต่อ
บริษัท โรโต โมล์ดิ้ง จำกัด
916 ม. 6
ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.rotothailand.com, www.comosthailand.com
ใช้งานแผนที่