บริษัท เลเจนด์ อ๊อฟ โปรดักส์
รับผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม
สวัสดิการ
-วันหยุดและโอทีตามเหมาะสม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เลเจนด์ อ๊อฟ โปรดักส์
288/211 ซอยสุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.lopmetic.com
ใช้งานแผนที่