บริษัท เอ.พี. ทรานสปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทขนส่งที่ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้บริษัทฯ มีรถบรรทุกหลากหลายประเภท ตั้งแต่รถปิคอัพ 4 ล้อ, รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ และรถหัวลาก คอนเทรนเนอร์ ในการให้บริการมากกว่า 400 คันเพื่อเตรียมไว้รองรับงานบริการขนส่งกับลูกค้าทั่วๆ ไป ซึ่งบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกกับกรมการขนส่งทางบก จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการด้านคุณภาพ และยึดมั่นการให้บริการที่ดี การให้ความสำคัญกับลูกค้าสูงสุด ภายใต้นโยบายคุณภาพ ของบริษัทฯ คือ “สนองความต้องการของลูกค้า ด้วยยานพาหนะที่มีมาตรฐานสูงสุดและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” บริษัทฯ ได้วางแผนการขยายธุรกิจด้านการขนส่ง การให้บริการกับลูกค้า เพิ่มขึ้นในอนาคต อันใกล้นี้ จึงมีความประสงค์ประกาศรับสมัครงาน สำหรับผู้ที่มีความสนใจ รักความก้าวหน้าในวิชาชีพด้านการขนส่ง พร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันกับบริษัทฯ เข้ามาร่วมพัฒนาองค์กรของเราให้เป็น บริษัท ขนส่ง อันดับหนึ่ง ของประเทศไทย ต่อไป
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ยูนิฟอร์ม - ค่าล่วงเวลา - ค่ากะ - เบี้ยขยัน - ค่าเที่ยววิ่ง (เบี้ยเลี้ยง) - เงินพิเศษ - ประกันอุบัติเหตุ - จัดเลี้ยงประจำปี - และสวัสดิการอื่นๆ อีกตามตำแหน่งงาน
ติดต่อ
บริษัท เอ พี ทรานสปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
1/4 หมู่ที่ 4
ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
เว็บไซต์: http://www.amphol2000.com