บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านออกแบบและสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ , นำเข้าเครื่องปรับอากาศพิเศษเครื่อง UPS/BATTERY , Fire Protection และระบบท่อลมและรางขนส่งเอกสารวัสดุอัตโนมัติ และระบบอาคารอัตโนมัติ , จำหน่าย,ติดตั้ง และบริการพร้อมอะไหล่.
สวัสดิการ
-โอที -เบี้ยเลี้ยง -ชุดฟอร์มพนักงาน -ประกันสังคม -กองทุนทดแทน -วันลาพักร้อน -ท่องเที่ยว (สันทนาการ) ประจำปี -มีโอกาส ฝึกอบรมที่โรงงานต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 67 ซ.อ่อนนุช 62 ถ.สุขุมวิท 77
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.technicalsupport.co.th