บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านออกแบบและสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ , นำเข้าเครื่องปรับอากาศพิเศษเครื่อง UPS/BATTERY , Fire Protection และระบบท่อลมและรางขนส่งเอกสารวัสดุอัตโนมัติ และระบบอาคารอัตโนมัติ , จำหน่าย,ติดตั้ง และบริการพร้อมอะไหล่.
สวัสดิการ
  • -โอที
  • -เบี้ยเลี้ยง
  • -ชุดฟอร์มพนักงาน
  • -ประกันสังคม
  • -กองทุนทดแทน
  • -วันลาพักร้อน
  • -ท่องเที่ยว (สันทนาการ) ประจำปี
  • -มีโอกาส ฝึกอบรมที่โรงงานต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 67 ซ.อ่อนนุช 62 ถ.สุขุมวิท 77
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.technicalsupport.co.th