บริษัท เอ็ม ดี ชิสเต็ม คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัทฯ ด้านวิศวกรรมระบบ ระบบควบคุมความชื้น และปรับอากาศ สำหรับลูกค้า ราชการ เอกชน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ค่าคอมมิสชั่น - ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็ม ดี ชิสเต็ม คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
59/199 ซ.บงกช 9 ถ.เลียบคลองสอง 12120
เว็บไซต์: www.dehum-md.com