โรงงานเภสัชกรรม สุพงษ์เภสัช ผู้ผลิต และจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ดำเนินงานมากกว่า 50 ปี และได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต GMP จากกระทรวงสาธารณสุข
สวัสดิการ
ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพงษ์เภสัช
เลขที่ 30 ซอยเฉลิมสุข (รัชดา 42) ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่