เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่นอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมและระบบความปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ,รัฐวิสาหกิจ,เอกชน เป็นต้น. Technology Service and Consulting 1656 Co., Ltd., (TSC) is a leading consulting and system integration company, www.tsc1656.com. The company provides ICT solutions for government and private enterprises through research and development and partnering with world class manufacturers. We currently look for a young, enthusiastic and professional person to be working as technical consultant to our clients.
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าอาหาร - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - การปรับค่าจ้างประจำปี - วันหยุดพักร้อนประจำปี - เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส - เงินช่วยเหลืองานศพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทคโนโลยี เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลติ้ง 1656 จำกัด
5/16-17 ซอยอุดมทรัพย์
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: www.tsc1656.com