บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับรถยนต์และอาคารชั้นนำ นอกจากนี้ยังเป็น ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER (OEM) สำหรับเครื่องปรับอากาศและ FREEZER ในอุตสาหกรรมอาหาร บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองคุณภาพในระบบ ISO/TS16949:2002 และ ISO 9001:2015 รวมทั้งระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ในปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังขยายกิจการเพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จึงมีความต้องการรับสมัครพนักงานตามอัตราต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินปรับประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่าเช่าบ้าน
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าครองชีพ
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - ชุดยุนิฟอร์ม
 • - รถรับส่ง
 • - เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
 • **หมายเหตุ วันทำงาน จันทร์-เสาร์
ติดต่อ
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่ 6
ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
เว็บไซต์: www.sncformer.com