หจก.เป็นบริษัทฯที่ดำเนินกิจการด้านนำเข้า และส่งออกผ้าไหมทั้งในประเทศ และต่างประเทศมาเป็นเวลา 40 ปี
Benefits
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
  • - เสื้อฟอร์ม
  • - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • - เงินแสดงความยินดีสมรสและคลอดบุตร
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • - ส่วนลดในการซื้อสินค้า
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอนิต้าเอ๊กซ์ปอร์ต
298/2 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
See Map