Showa Regional Center (Thailand) Co., Ltd.
บริษัทเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี 2552 ดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ และศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) สำหรับผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ภายใต้ยี่ห้อ SHOWA บริษัท ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน, ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง (ในกรณีที่มาด้วยตนเอง), ประกันสุขภาพหมู่ ( เมื่อพ้นทดลองงานแล้ว)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Showa Regional Center (Thailand) Co., Ltd.
700/713 หมู่1 นิคมอมตะนครเฟส 8 20160
เว็บไซต์: www.showa1.com