บริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจติดตั้งนั่งร้านและงานหุ้มฉนวน
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าเช่าบ้าน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสประจำปี ตรวจร่างกายประจำปี ค่าตำแหน่ง ค่ายานพาหนะค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์
  ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  130/10 ถนนเนินพยอม
  ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
  เว็บไซต์: http://haileck-thailand.com
  ใช้งานแผนที่