บริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจติดตั้งนั่งร้านและงานหุ้มฉนวน
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ค่าเช่าบ้าน
  • ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสประจำปี
  • ตรวจร่างกายประจำปี
  • ค่าตำแหน่ง
  • ค่ายานพาหนะค่าน้ำมัน
  • ค่าโทรศัพท์
ติดต่อ
บริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
130/10 ถนนเนินพยอม
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เว็บไซต์: www.haileck-thailand.com
ใช้งานแผนที่