JobThai
บริษัท โปร-ชัวร์ จำกัด
รับเหมางานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล โครงสร้างและตกแต่งภานใน
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสปลายปี
zero position th
ติดต่อ
บริษัท โปร-ชัวร์ จำกัด
33/46-47 ม.10
ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110