บริษัท อาคารบุญผ่อง จำกัด
ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านงานระบบอาคารสูง และให้บริการทำงานด้านบริการความสะอาด
สวัสดิการ
ประกันอุบัติเหตุ ค่าอาหาร ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อาคารบุญผ่อง จำกัด
1559 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว 10310