บริษัท สตีเฟน เจ ลีช จูเนียร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (ประเทศไทย)
Steven J. Leach Jr, & Associates Limited (SL+A) is Award Winning Architecture & Interior Design Consultancy based in South East Asia with 13 offices in 8 countries included Bangkok. SL+A Bangkok specialize in the design and implementation of Corporate Offices, Institutional, Hospitality, Retails and Residential projects. บริษัท สตีเฟน เจ ลีช จูเนียร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (ประเทศไทย) เป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ในการให้บริการทางด้านออกแบบสถาปัตยกรรม, ออกแบบภายใน, ควบคุมโครงการก่อสร้าง และ เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบอาคารประเภทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน (LEED Consultant) ผู้ซึ่งเป็นสถาปนิก และมัณฑนากรผู้มีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี โดยให้บริการตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทย บริษัทได้มีผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง We are looking for a creative, pro-active individual who can handle all aspects of architectural & interior design and coordination.
สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส - วันหยุดตามประเพณี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สตีเฟน เจ ลีช จูเนียร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (ประเทศไทย)
62 อาคารมิลเลเนีย ชั้น 10 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.sla-bangkok.com
ใช้งานแผนที่