บริษัท ดีพีโอ (เชียงใหม่) จำกัด
- นำเข้าชิ้นส่วนเนื้อสัตว์แช่แข็งจากต่างประเทศ และในประเทศ เช่น หนังหมู เนื้อหมู ตับ ฯลฯ - นำเข้าส่วนผสมอาหาร
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส - ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ - ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดีพีโอ (เชียงใหม่) จำกัด
204/204 หมู่ที่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม
ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เว็บไซต์: www.dpointernational.com
วิธีการเดินทาง
สัมภาษณ์ ณ สำนักงานเชียงใหม่
ใช้งานแผนที่