ร้านโอ เซอร์วิส
จำหน่ายนมสหกรณ์ในพระราชดำริ ต้องการเจ้าหน้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการพระราชดำริจำนวนหลายอัตราด่วน!!! ผลิตภัณฑ์ นมอัดเม็ด และ นมสปา รายได้20,500-50,000 บาท/เดือน และได้บุญด้วย!!! มีงานประจำอยู่แลวก็ทำได้ไม่ต้องลงทุน!!!
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านโอ เซอร์วิส
129/73 หมู่ 5 หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์คันทรี2 ถ.รอบเมือง
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000