บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)
บริษัท DNA2002 จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบธุรกิจค้าปลีก สื่อ Home Entertainment (Retail Superstore) ได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อการรองรับการขยายธุรกิจ โดยมีบริษัทในเครือดังนี้ 1. บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด 3. บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด 4. บริษัท บัน จำกัด 5. บริษัท ไพร์มไทม์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 6. บริษัท เวิร์ดสปอร์ตกรุ๊ป จำกัด 7. บริษัท ฮฮลลีวู้ด รีพอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานไปกับเราวันนี้
สวัสดิการ
1. เงินเดือนประจำ 2. ปรับเงินเดือนประจำปี 3. กองทุนประกันสังคม 4. ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6. โบนัสประจำปี 7. เงินช่วยเหลือกรณีเกิดประสบ ภัยพิบัติ 8. ของเยี่ยมผู้ป่วย / คลอดบุตร สำหรับพนักงาน 9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วันต่อปี เมื่ออายุงานครบ 1 ปี 1. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 2 ชุด 12. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ สำหรับบิดา-มารดา คู่สมรส/บุตร 13. เงินช่วยเหลืออุปสมบท / แต่งงาน 14. กิจกรรมต่าง ๆ เช่น Walk Rally, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ฯลฯ 15. หลักสูตรการฝึกอบรม และพัฒนาตนเอง ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 16. อื่น ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)
19 ซ.รามคำแหง 22 (จิตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วิธีการเดินทาง
1. Airport Link ลงสถานีรามคำแหง จากนั้นนั่งรถประจำทางสาย 71, 92, 113, ปอ.545 2. จากอนุสาวรีย์ มีรถตู้ ลงป้ายรามคำแหงซ.22 หรือรถประจำทางสาย 92 3. จากรังสิต มีรถตู้ที่เมเจอร์รังสิต ลงป้ายรามคำแหง
ใช้งานแผนที่