บริษัท เอ็นซี ออดิท จำกัด
บริษัท เอ็นซี ออดิท จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา ตรวจสอบบัญชี และให้บริการทางด้าน Business Solutions
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - ค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์ ในการติดต่อกับลูกค้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็นซี ออดิท จำกัด
731 อาคารพี เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนอโศก-ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.ncaudit.co.th
ใช้งานแผนที่