บริษัทอีสเทิร์นดีไลท์ฟู้ดส์จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง มาตั้งแต่ปี 2538 เป็นเวลากว่า 20 ปี เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสตามผลประกอบงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Eastern Delight Foods Co., Ltd.
119 หมู่3
ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
เว็บไซต์: www.edfood.com
ใช้งานแผนที่