บริษัท เอสพีเอ็น เทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอสพีเอ็น เทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
170/28 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ใช้งานแผนที่