จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง ปลีก-ส่ง ในนาม Advice Distribution รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.smartcom88.com
สวัสดิการ
- เงินพิเศษประจำเดือนตามยอดขายของขริษัทฯ - ซื้อสินค้าที่บริษัทฯจำหน่ายในราคาพิเศษ - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สมาร์ทคอม (ตะพานหิน) จำกัด
72,74 ถนนรัฐราษฎร์รังสรรค์
ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
เว็บไซต์: www.smartcom88.com
ใช้งานแผนที่