บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015, NAC ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นการปรับปรุงและควบคุมระบบการผลิต ระบบการบริหาร และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในปี 2554 องค์กรได้มุ้งเน้นการทำระบบ GMP/HACCP เป็น ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตด้านผลิตทางด้านผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับอาหาร รวมทั้งเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการกับพลังงานอย่างมีระเบียบแบบแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสังคมส่วนรวมด้วยเหตุนี้ จึงทำให้บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. จำกัด ได้เติบโตคู่กับอุตสาหกรรมไทยมากว่า 20 ปี ในปัจจุบัน บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. จำกัด กำลังดำเนินการด้านการบริหารจัดการและระบบ เพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงาน ดังนี้
สวัสดิการ
- ชุดยูนิคฟอร์ม - โบนัสประจำปี - ปรับเงินประจำปี - เบี้ยขยัน สูงสุดถึง 1,000 บาท - ค่ากะ - OT -ตรวจร่างกายประจำปี -ท่องเทียวประจำปี -กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี และกีฬา -วันหยุดปรพเพณีตามกฎหมายกำหนด -สิทธิประกันสังคม -ลากิจ 6 วัน -อบรมสัมมนาภายใน และภายนอก
ติดต่อ
บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. จำกัด
94/133 ม.3 ซ.ขจรวิทย์ ถ.เทพารักษ์
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: http://www.twipackage.com
วิธีการเดินทาง
ถนนเทพารักษ์ ซอยขจรวิทย์ (อยู่ตรงข้ามศูนย์บริการโดโยต้านครธน)
ใช้งานแผนที่