บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008, NAC ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นการปรับปรุงและควบคุมระบบการผลิต ระบบการบริหาร และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในปี 2554 องค์กรได้มุ้งเน้นการทำระบบ GMP/HACCP เป็น ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตด้านผลิตทางด้านผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับอาหาร รวมทั้งเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการกับพลังงานอย่างมีระเบียบแบบแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสังคมส่วนรวมด้วยเหตุนี้ จึงทำให้บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. จำกัด ได้เติบโตคู่กับอุตสาหกรรมไทยมากว่า 20 ปี
ในปัจจุบัน บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. จำกัด กำลังดำเนินการด้านการบริหารจัดการและระบบ เพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงาน ดังนี้
สวัสดิการ
 • - ชุดยูนิคฟอร์ม
 • - โบนัสประจำปี
 • - ปรับเงินประจำปี
 • - เบี้ยขยัน สูงสุดถึง 1,000 บาท
 • - ค่ากะ
 • - OT
 • -ตรวจร่างกายประจำปี
 • -ท่องเทียวประจำปี
 • -กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี และกีฬา
 • -วันหยุดปรพเพณีตามกฎหมายกำหนด
 • -สิทธิประกันสังคม
 • -ลากิจ 6 วัน
 • -อบรมสัมมนาภายใน และภายนอก
1 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
14 ก.ย. 62
เจ้าหน้าที่บัญชี ลูกหนี้/
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
94/133 ม.3 ซ.ขจรวิทย์ ถ.เทพารักษ์
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02-385-5030 ต่อ 0, 088-277-0031
เว็บไซต์: www.twipackage.com
วิธีการเดินทาง
ถนนเทพารักษ์ ซอยขจรวิทย์ (อยู่ตรงข้ามศูนย์บริการโดโยต้านครธน)