บริษัทพืชพันธุ์ตราสิงห์จำกัด(Lionseeds.Co., Ltd.) เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ได้ดำเนินการ นำเข้า-ส่งออกเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ผัก และทางบริษัทเราได้มีสวนเพื่อการเพาะเมล็ด และวิจัย เมล็ด จึงมีสาขาอีก 4 จังหวัด คือ เชียงราย แพร่ น่าน และกาฬสินธุ์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - อาหารกลางวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด
32/10 ม. 3 ถนนพุทธมณฑล สาย1 10170
เว็บไซต์: www.lionseeds.com
ใช้งานแผนที่