บริษัท พี ที เค วู้ด จำกัด
บริษัท พี ที เค วู้ด จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้อัดสักคุณภาพและไม้สักแปรรูป จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ และความชำนาญกว่า 40 ปี ขณะนี้บริษัทกำลังขยายกำลังผลิต และต้องการบุคลากรที่ชอบความท้าทาย รักความก้าวหน้า มีทัศนคติดี พร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัท ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี ที เค วู้ด จำกัด
29/4 หมู่ 6 ถนนเทศบาล 3 12160
เว็บไซต์: www.ptkwood.com
ใช้งานแผนที่