ติดต่อโรงแรม บันทึกข้อมูล งานเกี่ยวกับท่องเที่ยว เพื่อลงใน website
สวัสดิการ
ทดลองงาน 3-4 เดือน แล้วบรรจุ สวัสดีการ ประกันสังคน มีวันพักผ่อนหยุดประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ.เอ็ม.สยามเอเชีย ทราเวล จำกัด
244/64
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เว็บไซต์: www.oksiamasia.com, www.thaihotels4u.com