JobThai
ห้างทองทวีทอง
ธุรกิจ เกี่ยวกับอัญมณี ทอง เพชร
สวัสดิการ
มีประกันสังคม และที่พักอาศัยให้
zero position th
ติดต่อ
ห้างทองทวีทอง
351 ถ.สุเทพ
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300