ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ - รถแทคเตอร์ - อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
สวัสดิการ
- ค่าครองชีพ - ค่าเดินทาง - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ - ชุดพนักงาน - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ - เงินช่วยเหลืองานศพ/ภัยพิบัติ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
150/67 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
ใช้งานแผนที่