บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ - รถแทคเตอร์ - อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
สวัสดิการ
  • - ค่าครองชีพ
  • - ค่าเดินทาง
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพ
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ชุดพนักงาน
  • - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
  • - เงินช่วยเหลืองานศพ/ภัยพิบัติ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
150/67 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
ใช้งานแผนที่