บริษัท อีสเทิร์นลาบอราทอรี จำกัด
บริษัทฯ ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร มาเป็นระยะเวลา 20 ปี มีความมั่นคง
สวัสดิการ
อาหาร 3 มื้อ , ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อีสเทิร์นลาบอราทอรี จำกัด
19/4 หมู่ 1 20000