เปิดดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี วางระบบบัญชี ให้บริการจดทะเบียนบริษัทและอื่นๆ มาตั้งแต่ ปี 2546
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทย บิซิเนส แอคเค้าน์ติ้ง แอนด์ แท็กซ์ จำกัด
3/1187 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เว็บไซต์: www.thai-bat.com