บริษัท มิตซูยะ จำกัด
ขายหินเจียและน้ำมันหล่อเย็นให้กับโรงงานนิคมอุสาหกรรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มิตซูยะ จำกัด
600 ถนนศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250