บริษัท มิตซูยะ จำกัด
ขายหินเจียและน้ำมันหล่อเย็นให้กับโรงงานนิคมอุสาหกรรม
ติดต่อ
บริษัท มิตซูยะ จำกัด
600 ถนนศรีนครินทร์ 10250