บริษัท ทอร์ค จำกัด
บริษัท ทอร์ค จำกัด เป็นบริษัทฯที่ผลิตและส่งออก Heat Exchangers ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 ร่วม 30 ปี กำลังขยายงานและต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สวัสดิการ
- ค่าครองชีพ - เบี้ยขยัน - ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ตรวจสุขภาพประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - โบนัส - ประเมินผลประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - รถรับ-ส่งพนักงาน - สวัสดิการอื่นๆตามกฏหมายแรงงานและเงื่อนไขบริษัทฯ
ติดต่อ
บริษัท ทอร์ค จำกัด
51/4 หมู่ 1 ถ.สุวินทวงศ์
ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ใช้งานแผนที่