บริษัท ทอร์ค จำกัด
บริษัท ทอร์ค จำกัด เป็นบริษัทฯที่ผลิตและส่งออก Heat Exchangers ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 ร่วม 30 ปี กำลังขยายงานและต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สวัสดิการ
 • - ค่าครองชีพ
 • - เบี้ยขยัน
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - โบนัส
 • - ประเมินผลประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - รถรับ-ส่งพนักงาน
 • - สวัสดิการอื่นๆตามกฏหมายแรงงานและเงื่อนไขบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทอร์ค จำกัด
51/4 หมู่ 1 ถ.สุวินทวงศ์
ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ใช้งานแผนที่